Sheperds Crossing 2

GAME PSP

Link download

http://www.mediafire.com/?hslzlfjdu3817po

download về giải nén thành file iso sau đó bỏ vào thư mục iso trong psp thế là chơi

1 game nông trại , bạn sẽ quản lý 1 nông trại rộng lớn , nào hảy bắt đầu xây dựng nông trai của bạn đi

Advertisements
This entry was posted in GAME PSP. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s